Uddevallahem vill höja hyran

Stiftelsen Uddevallahem, det kommunala bostadsbolaget i Uddevalla, vill höja hyran med 1,33 procent från och med den 1 april 2016. Det framgår av ett yrkande överlämnat till Hyresgästföreningen.

Uddevallahem hänvisar i sitt yrkande till ökade driftkostnader för bland annat fjärrvärme, vatten och löner. Kommunala taxor och avgifter har ökat något, men även kommunens beslut att sänka borgensavgiften bör påverka utfallet, anser Björn Karlsson, förhandlare hos Hyresgästföreningen.

– Det ställer naturligtvis krav på att Hyresgästförenigen nu gör ett gott grundarbete och dels analyserar bolagets kalkyl, men även utreder vad den sänkta borgensavgiften kan ge för positiva följder för hyresgästerna, säger Björn Karlsson i en kommentar.

En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4589 kronor i månaden skulle, om bolagets krav går igenom, få en höjning med drygt 61 kronor i månaden.

Förhandlingarna inleds den 17 februari 2016.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Björn Karlsson, förhandlare
Telefon 010 – 45 914 29

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41