Flera stora hyresöverenskommelser klara

Hyresförhandlingarna fortsätter och nya överenskommelser om hyror skrivs varje vecka över hela landet.

Bland de större överenskommelserna den senaste tiden finns en med Fastighetsägarna Syd om hyrorna i Malmö för 15 000 lägenheter som tecknas under fredagen. En överenskommelse om hyrorna i allmännyttiga Gavlegårdarna i Gävle för cirka 15 000 lägenheter offentliggjordes på torsdagen.

- Hyresförhandlingarna löper på bra och även om vi har olika ingångsvärden i förhandlingarna hittar vi lösningar som fungerar såväl för hyresgästerna som för hyresvärdarna, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren.

Hyresgästföreningen har inför årets förhandlingar genomfört en riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi. Förmodligen har det aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Samma bild ger IPD fastighetsindex och Svenska Bostadsfonden. Det finns därför all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

- Att vi fortsätter sluta avtal hela tiden visar på ett tydligt sätt att hyressättningssystemet fungerar bra och ger ekonomisk trygghet för hyresgästerna, säger Erik Elmgren.

Hittills har 184 allmännyttiga bostadsbolag yrkat på hyreshöjningar på i snitt 1,96%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 2,22% i hyreshöjningar. 176 kommunala bolag har nu skrivit överenskommelser om ny hyra. Hyresökningen är i genomsnitt 0,59 procent. Tillsammans med de privata, där hyreshöjningen är det något lägre 0,58% för sammanlagt 121 företag, har ny hyra tecknats för cirka 655 000 lägenheter.

Förmodligen har det aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

- Hyran är en av de större budgetposterna för tre miljoner hyresgäster. Alla höjningar får synliga effekter på samhällsekonomin. Hyresgästerna betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor, säger Erik Elmgren.

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 184
Antal lägenheter med yrkande 555 973
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,96 %
Antal företag med överenskommen hyra 176
Antal lgh med överenskommen hyra547 128
Vägd hyresförändring för dessa0,59%
Tvister24
Privata
Antal företag med yrkande 27 662
Antal lägenheter med yrkande 264 209
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,99%
Antal företag med överenskommen hyra 121
Antal lgh med överenskommen hyra107 733
Vägd hyresförändring för dessa0,58%


För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15