Rikshem måste ge sina hyresgäster garantier för att Gränby och Kvarngärdet inte upprepas

Trots tydlig och tidig kritik mot Rikshem, baserat på stort lokalt engagemang från både hyresgäster och den lokala hyresgästföreningen i Gränby och Kvarngärdet, har Rikshem inte lyckats lösa problemen med dåligt genomförda ombyggnationer. Rikshem erkänner själva i media den 28 januari att det brustit inte bara hos byggföretaget utan också i Rikshems egna rutiner och kontrollsystem.

-Rikshems brister när det gäller genomförandet av ombyggnationerna i Gränby och Kvarngärdet har varit kända för oss i Hyresgästföreningen under flera år så det är bra att det uppmärksammas, säger Mårten Gulin, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i Aros-Gävle.

-Det är viktigt att hyresgästerna får garantier för att framtida ombyggnationer genomförs med hög kvalité. Det ska vara tydliga och uppföljningsbara garantier och detta är en central fråga för hyresförhandlingarna i kommande ombyggnationer, både med Rikshem och andra hyresvärdar, fortsätter Mårten Gulin.

Med dagens regelverk är det nästan uteslutande hyresvärden som bestämmer hur omfattande renoveringen blir. Både enskilda hyresgästers och hyresgästföreningen inflytande över hur stor en renovering blir är mycket små. Omfattningen på ombyggnationen är också det som har störst betydelse för storleken på den nya hyran. Här vill Hyresgästföreningen se lagändringar.

-Det gör att vår möjlighet att påverka hyreshöjningar vid ombyggnationer i realiteten är väldigt begränsat. Med de höga hyreshöjningar som är regel efter ombyggnationer ska de hyresgäster som har råd att bo kvar tillförsäkras god kvalité i sitt boende, avslutar Mårten Gulin.

Mårten Gulin, 010 - 459 13 15

Foto: Eric Trovalla