Hyresgästföreningen besvikna på Fastighetsägarna

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder uttrycker besvikelse över att Fastighetsägarföreningen Stockholm lämnat samtalen om en ny hyressättningsmodell i Stockholm.

- Sedan jag blev vald till ordförande för Hyresgästföreningen har jag försökt öppna dörrar, bjudit in till samtal om att utveckla förhandlingssystemet och betonat att parterna har ett ansvar för att utveckla hyresrätten. Både för de som bor idag och för de som ska bo i framtiden, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

- Tyvärr visar agerandet från Fastighetsägarnas i Stockholm och Göteborg att de går en annan väg. Jag är övertygad om att parterna tillsammans både kan och ska ta ansvar för hyressättningen, men då kan inte den ena parten komma med politiserade utspel. Den här frågan är större än så och handlar om tre miljoner hyresgäster och deras hem. Det handlar också om framtidens hyresgäster och hur de ska ha råd att bo, säger Marie Linder.

Hyresförhandlingarna i övrigt löper på bra och fram till 26 januari hade hyresöverenskommelser slutits för 587 000 lägenheter över hela landet. Samarbetet och förhandlingarna med alla seriösa hyresvärdar fortsätter.

- Jag har tidigare öppnat för samtal på nationell nivå om en tvistlösningsmekanism med de privata fastighetsägarna för att slippa den typen av stora strandningar av hyresförhandling som har skett under vintern. Det står jag fast vid, säger Marie Linder.

Mer information: Marie Linder, 070 546 26 94.