Privata fastighetsägare i Malmö höjer hyran med 0,9 procent

Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och de fastighetsägare i Malmö som företräds av Fastighetsägarna Syd. Överenskommelsen berör drygt 15 000 lägenheter och innebär en hyreshöjning på 0,9 procent från den 1 maj 2016.

Överenskommelsen är en ramuppgörelse och innebär en höjning för lägenheterna på 0,9 procent från den 1 maj. Fastighetsägarnas ursprungliga krav var upp till 2 procent från den 1 januari.

Det har varit utdragna förhandlingar och vi har nu till sist kommit överens. Uppgörelsen på 0,9 procent är densamma som vi förhandlade fram med MKB. Vi har dessutom lyckats senarelägga höjningen med fyra månader jämfört med ursprungskravet, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En justering av hyran på 0,9 procent innebär att en lägenhet som idag kostar 6 000 kronor i månaden blir 54 kronor dyrare efter den 1 maj 2016. I och med överenskommelsen med Fastighetsägarna Syd är samtliga Malmö-fastigheter färdigförhandlade för 2016. Årets hyreshöjningar i Malmö är de lägsta på flera år. 

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 010-459 23 30
Pernilla Berthelot, kommunikatör, 010-459 23 06