Skänker en krona per medlem till flyktinghjälp

Hyresgästföreningen i västra Sverige skänker en krona per medlem för att hjälpa människor som är på flykt undan krig och förtryck. Det motsvarar ungefär 73 000 kronor som nu går till FN:s flyktingorgan UNHCR.

  • Ett självklart beslut, säger Bengt Svensson som är regionordförande i Hyresgästföreningen västra Sverige. I den krissituation som råder är det självklart för en folkrörelse som vår att visa medkänsla, medmänsklighet och solidaritet med de många människor som är på flykt. För alla människor har rätt till ett hem och trygghet.

Beslutet att skänka pengar initierades av några av våra föreningar/lokala föreningar som omgående förstod flyktingarnas svåra situation .Både bland enskilda medlemmar och bland våra föreningar finns ett stort engagemang och en stark vilja att hjälpa medmänniskor i en svår situation. Något som gör Bengt Svensson både rörd och stolt. Därför uppmanar han alla som kan och vill att fortsätta hjälpa människor på flykt.

  • Jag tycker det vore stort om våra föreningar och lokala föreningar vill fortsätta visa den solidaritet och medmänsklighet som de redan gett så starkt uttryck för. Det finns många sätt för en förening att stödja människor på flykt.
  • Exempel på det kan vara insamling av kläder, leksaker och andra förnödenheter, att öppna upp våra föreningslokaler där det finns behov av samlingsplatser och samarbeta med seriösa aktörer inom civilsamhället.

Bilden: Bengt Svensson var en de tusentals människor som för en tid sedan deltog i manifestationen Refugees welcome i Göteborg. Budskapet från Hyresgästföreningen var och är ”Hem och trygghet en mänsklig rättighet”. Foto: Erik Normark