Hyrorna klara med AB Kvidingebyggen

Hyresgästföreningen region norra Skåne och AB Kvidingebyggen har kommit överens om en höjning av hyrorna för 2016 och 2017. Utfallet för 2016 blev 5,33 kronor per kvadratmeter och år. Den nya hyran gäller från 1 juli 2016. Höjningen motsvarar 0,58 procent utslaget på hela 2016.

För år 2017 blir höjningen 2,48 kr per kvadratmeter och år från 1 januari 2017, vilket motsvarar en ökning på 0,27 procent.

- De låga hyreshöjningarna beror på låga räntor, låg inflation, måttliga taxehöjningar och mildra vintrar, säger Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

- Vi är glada att hyresgästerna hos AB Kvidingebyggenfår en så pass låg hyreshöjning vilket motsvarar det gynnsamma läget över tiden och det går i linje med det vi sagt, närmast kommande år är hyresgästernas år, säger Björn Agertoft.

För mer information: Björn Agertoft, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne, tel: 010-453 17 05