Krav på höjd hyra i Munkbo

Allmännyttan i Munkedal, Munkbo, vill höja hyran. I ett yrkande inskickat till Hyresgästföreningen menar bolaget att ökade kostnader motiverar en hyreshöjning på 2,2 procent.

– Bolagets yrkande är ett av de högsta i närområdet. Vi är medvetna om att de kommunala taxorna är väldigt höga i Munkedal. Detta ska dock vägas mot att bolaget borde kunna sänka andra kostnader i och med det historiskt låga ränteläget, säger Björn Karlsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 755 kronor i månaden skulle, om bolagets krav går igenom, få en höjning på 105 kronor per månad.

Förhandlingarna inleds den 9 februari och bolaget vill att hyresjusteringen ska börja gälla från den 1 mars.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Björn Karlsson, förhandlare
Telefon 010 – 45 914 29

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41