MKB höjer hyran första juni 2016

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och MKB om ny hyra för 2016 är klar. Överenskommelsen innebär en höjning av hyran med 0,9 procent från den första juni.

– Det har varit tuffa förhandlingar. Vi är nöjda med resultatet som ger den lägsta hyreshöjningen på många år. Det är också positivt att vi lyckats senarelägga införandet av höjningen från januari till juni månad, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen välkomnar att MKB efter många år med ett blygsamt antal nyproducerade lägenheter för första gången på länge lyckades uppnå Malmö stads mål om nyproduktion under 2015 med 545 ny hyresrätter.

En justering av hyran på 0,9 procent innebär att en lägenhet som idag kostar 6 000 kronor i månanden blir 52 kronor dyrare efter den första juni.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare: 0704-71 43 21
Pernilla Berthelot, kommunikatör: 0704 71 43 03