Ny hyra för häften av Malmös privatägda hyreslägenheter


Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Kanslihuset som representerar cirka hälften av de privata fastighetsägarna i Malmö har enats om en ramöverenskommelse för nya hyror. Överenskommelsen innebär en höjning med 0,85 procent från den första april 2016.

Inför årets förhandling begärde Kanslihuset att få höja hyran med 1,9 procent från den 1 januari.
– Det har varit tuffa förhandlingar som till slut resulterat i en överenskommelse som innebär en sänkning av deras yrkande till mindre än häften. Vi har dessutom lyckats senarelägga införandet av höjningen med tre månader, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Överenskommelsen är en ramuppgörelse och innebär att snittet på höjningen för de cirka 15 000 hyreslägenheterna blir 0,85 procent från den första april.En justering av hyran på 0,85 procent innebär att en lägenhet som idag kostar 6 000 kronor i månanden blir 51 kronor dyrare efter den första april 2016.

För de cirka 16 000 privatägda hyresrätterna som förhandlas av Fastighetsägarna Syd har parterna hittills inte lyckats komma överens.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare: 0704-71 43 21
Pernilla Berthelot, kommunikatör: 0704 71 43 03