Om bostadsbolagen fått bestämma – 647 kronor mer av hyresgästen varje månad

Hyresgästföreningen region södra Skåne har undersökt de senaste sex årens yrkanden från fyra kommunala bostadsbolag i södra Skåne. Undersökningen visar att skillnaden mellan yrkad höjning och faktisk höjning i genomsnitt är7 758 kr för varje hyresgäst under 2014, vilket innebär 647 kr per månad för varje hyresgäst.

– Vår undersökning visar tydligt hur viktiga hyresförhandlingarna är och vilken viktig roll Hyresgästföreningen har i förhandlingsarbetet för att hålla nere hyreshöjningarna. Mellan 2009 och 2014 har bostadsbolagen yrkat på höjningar på mellan 1 262 kronor och 1 582 kronor per månad. Efter förhandlingar har hyreshöjningarna begränsats till i genomsnitt 765 kronor per månad, totalt för alla sex åren, säger Joakim Lund, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

– Tack vare att Hyresgästföreningen har förhandlat hyran har hyresgästerna fått en besparing på 28 167 kronor sammanlagt för de sex undersökta åren, säger Joakim Lund.

De kommunala bostadsbolag som ingår i undersökningen är Ystadbostäder, MKB, LKF och Vellingebostäder. Undersökningen omfattar lägenheter på 3 rum och kök, i storleken 70-75 kvm.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lund, förhandlingschef, 010-459 23 33
Anneli Philipson, chef bostadspolitik och kommunikation, 010-459 23 51