​​Strandade förhandlingar för 2000 lägenheter i Landskrona

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region norra Skåne och Kanslihuset - som agerar ombud för fastighetsägarna Heimstaden, HSB, Paulssons Fastigheter och Brinova i Landskrona - har strandat. De avbrutna förhandlingarna omfattar ungefär 2000 lägenheter, vilket är en femtedel av Landskronas hela lägenhetsbestånd. Fastighetsägarna skickar nu avier med den nya hyran, som är höjd fyra gånger så mycket som för andra fastigheter i Landskrona.

- Kanslihuset kräver 1,2 procent i höjning, vilket är avsevärt mycket mer än den höjning Hyresgästföreningen kommit överens om för övriga privata fastighetsägare i Landskrona., säger Peter Olsén, förhandlare vid Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Den överenskommelse som Hyresgästföreningen tecknat med Fastighetsägarna Syd för övriga privata fastigheter i Landskrona är på i snitt 0,33 procent, vilket betyder att Kanslihuset kräver en nästan fyra gånger så stor hyreshöjning. Strandningen kommer även i slutskedet av förhandlingssäsongen när nästan 80 procent av hyresgästerna har fått en ny hyra.

- Vi uppfattar fastighetsägarnas agerande som oseriöst och det bryter mot en lång tradition av att sätta hyror i en förhandling. Vi har inte heller fått några egentliga skäl till varför just dessa fastighetsägare tycker sig behöva få den högsta höjningen i Landskrona. Vi vill uppmana hyresgästerna att inte betala den nya hyran, säger Peter Olsén.

För mer information:

Peter Olsén, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne, tel: 010-459 17 38