Krav på höjd hyra i Svenljunga

Allmännyttiga Svenljunga Bostäder vill höja hyran med 1,95 procent från och med den 1 april. Bolaget menar att höjda taxor och avgifter, främst avseende fjärrvärme och el, samt ett ökat underhållsbehov motiverar höjningen.

– Kravet är lägre än i fjol och det är naturligtvis positivt. Trots att vissa av bolagets kostnader ökar så menar vi att andra kostnader borde ha sänkts till följd av det gynnsamma ekonomiska läget. Vi kommer att gå igenom bolagets ekonomi noggrant och känner att det finns förutsättningar för en bra uppgörelse, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 778 kronor i månaden skulle, om bolagets krav går igenom, få en höjning på 93 kronor i månaden.

Förhandlingen inleds den 3 februari.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ann-Christin Josefsson, förhandlare
Telefon 070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41