Gårdsföreningar - ett växande nöje

För varje år blir de fler och fler. Just nu finns omkring 150 verksamma gårdsföreningar i Göteborg. Vad de sysslar med varierar beroende på vad hyresgästerna vill men många av dem engagerar sig för att få en grönare och trivsammare utemiljö.

  • Det senaste tillskottet är en gårdsförening som tar sig an förvildade katter ute i Backa, berättar Patrik Hakenmyr, affärsutvecklare hos Bostads AB Poseidon som tillsammans med Hyresgästföreningen driver gårdsföreningsprojektet.

Häromkvällen samlades närmare 140 aktiva från stadens gårdsföreningar till en gemensam träff i Kronhusbodarna i centrala Göteborg. Några av dem som var på plats var Trajka Gabersek, Bodil Sundvall och Agnieszka Wiodanezyk från gårdsföreningen Trajka & Co i Kålltorp.

Gårdsföreningen bildades först i år men flera av medlemmarna har hållit på med odling redan tidigare.

  • Vi började för fyra år sedan då vi fick en rabatt att odla i av Poseidon, berättar Bodil Sundvall. Första året gick bra men både år två och tre gick det sämre.
  • Vi var sådana amatörer att vi inte förstod att jorden blir utarmad efter att ha odlat grönsaker och att man måste tillföra näring om det ska bli något år två, Sedan under tredje året hade vi en fullständig invasion av mördarsniglar så blev det inte mycket till skörd då heller.

Årets säsong har gått betydligt bättre. Dels bestämde sig de odlande hyresgästerna att starta en gårdsförening vilket gav större ekonomiska muskler, dels visade sig de nyinskaffade snigelkanterna hålla mördarsniglarna på utsidan av de uppodlade pallkragarna som numera är 20 stycken.

I dag är elva av hyresgästerna engagerade i gårdsföreningen och var och en odlar i sin egen pallkrage. Eller om man hellre vill tillsammans med någon granne. Och fler är naturligtvis välkomna att komma med.

Trion från gårdsföreningen Trajka & Co framhäver både att det är hur kul som helst att odla men att det också bidrar till ökad kontakt, gemenskap och trygghet i området.

Och just det var en av grundtankarna när Hyresgästföreningen och Poseidon drog i gång de första gårdsföreningarna för 14 år sedan. Det ska vara enkelt för hyresgästerna att bilda en förening och genom den engagera sig för att öka trivseln, tryggheten och gemenskapen i sitt bostadsområde.

Vad gårdsföreningen ska syssla med bestämmer hyresgästerna själva. Det kan vara allt från att starta en barn/föräldragrupp eller ett matlag till att ta hand om delar av grönskötseln på gården, anlägga en boulebana eller ägna sig åt hantverk som keramik, vävning och silversmide.

Föreningarnas verksamhet finansieras med boinflytandemedel, Det kostar inget att vara medlem och de formella kraven är få. Vad som krävs är att föreningen har ett årsmöte, att det finns en styrelse med minst tre personer och att medlemmarna i föreningen bor hos Poseidon.

Även om gårdsföreningarna organisatoriskt tillhör Hyresgästföreningen behöver medlemmarna i gårdsföreningen inte vara medlemmar i Hyresgästföreningen för att kunna delta.

På bilden:

Trajka Gabersek, Bodil Sundvall och  Agnieszka Wiodanezyk från gårdsföreningen Trajka & Co i Kålltorp. Foto: Erik Yngvesson