Hyresgästföreningen ökar antalet medlemmar

Under 2015 ökade Hyresgästföreningens sitt medlemsantal med cirka 3 500 medlemmar och är nu totalt 534 765 medlemmar. En av Sveriges största folkrörelser stärker sin position bland landets hyresgäster.

- Att många blir medlemmar visar att Hyresgästföreningen är en angelägen organisation där människor tydligt ser nyttan. Vår verksamhet med hyresförhandling, juridiskt stöd och lokal verksamhet kombinerat med medlemsförmåner och politiskt arbete för hyresrätten gör att fler vill bli medlemmar, säger Susanne Rickan, nationell medlemsstrateg på Hyresgästföreningen.

Efter några år där medlemsantalet legat relativt stabilt tar nu medlemsantalet ett större kliv uppåt.

Den största ökningen skedde i Västra Sverige som blev drygt 2 000 fler medlemmar under året. I Stockholm ökade medlemsantalet med nästan 1 000 medlemmar vilket är ett stort trendbrott eftersom regionen inte ökat sedan 1996.

- Ett annat viktigt skäl till ökningen är vårt professionella rekryteringsarbete. Administrationstiden kring medlemsansökningarna har reducerats, på vår nya webb har antalet medlemsansökningar ökat med ungefär 30 %. Vi jobbar medvetet med att behålla medlemmar längre. Vi har också rekordmånga medlemsrekryterare som rekryterat fler än 800 betalande medlemmar under 2015, säger Susanne Rickan.

Totalt valde cirka 84 000 personer att bli medlemmar hos Hyresgästföreningen under 2015. Cirka 80 000 lämnade, varav den största gruppen på grund av ändrade boendeförhållanden.

Medlemsutveckling för Hyresgästföreningen de senaste åren
År20112012201320142015
Medlemmar529 280532 936531 017531 274534 765
Ökning/minskning8433 656-1 9192573 491

För mer information kontakta

Susanne Rickan, nationell medlemsstrateg

010-459 11 51, 073-622 17 19

susanne.rickan@hyresgastforeningen.se