Debatt: Högre hyra ger inte fler hem

Terminsstarten är avklarad och tusentals studenter och unga vuxna på jakt efter en egen bostad har inkvarterat sig i andra hand, på soffor eller hos vänner för att ha någonstans att sova. Enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen saknar 350 000 unga vuxna bostad och fler än 300 000 bor utan besittningsskydd. Bostadsbristen har blivit en bostadskris som inte går att blunda för och nu krävs ny politik för att lösa problemen.

Bristen på bostäder har kommit upp på den politiska agendan och debatteras flitigt av politiker från höger till vänster. Folkpartiet och Centerpartiet har under sensommaren meddelat att de avser ompröva sin bostadspolitik för att finna nya vägar. Det tycker vi är bra. Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem.

Tyvärr verkar det som att Folkpartiet gått på myten om att orsaken till att det byggs för få hyresrätter är den bristande lönsamheten och att marknadshyror är lösningen.

Deras resonemang är enkelt; Om det bara var högre hyror och mer lönsamt att bygga hyresrätter skulle byggandet få fart. Men det är inte så enkelt. Redan idag är det mycket lönsamt att bygga hyresrätter.

Statistik från IPD Svenskt bostadsindex visar att totalavkastningen för bostadsfastigheter under de senaste tolv åren legat på i snitt 7,6 procent per år. Bostäder är den fastighetstyp som gett bäst avkastning. Vi konstaterar att det förmodligen aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Problemet med nyproducerade bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet är inte att de är olönsamma utan att de är så dyra att få har råd att efterfråga dem. Att göra nyproducerade bostäder ännu dyrare är därför knappast någon begåvad lösning på bostadsbristen.

Nina Lundström var fram tills nyligen riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för Folkpartiet. Hon är kritisk till Folkpartiets förslag att införa marknadshyror och reserverade sig mot förslaget. I en rad artiklar och blogginlägg har hon påpekat att de flesta länder med marknadshyror lägger miljardbelopp på ”social housing”, en sorts kategoriboende för fattiga som vi inte har i Sverige idag.

Även Centerpartiet har gett sig in i debatten och pekar ut vad man kallar ”förhandlingsmonopolet” som ett hinder för ökat bostadsbyggande. Men Centerpartiet verkar helt ha missat hyreslagens syfte. Det är en konsumentskyddslag som togs fram för att skydda människor mot oskäliga hyreshöjningar och garantera dem ett reellt besittningsskydd. Det är ett system som balanserar olika intressen och möjliggör både långsiktigt god avkastning för fastighetsägare och boendetrygghet för landets hyresgäster.

Fri hyressättning och dramatiskt höjda hyror skulle inte öka bostadsbyggandet men det skulle ge allvarliga sociala konsekvenser. Det skulle bli ett hinder för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Därför är vår uppmaning till (FP) och (C) att blicka framåt för att finna lösningarna på dagens bostadskris. Sverige behöver en modern och ansvarsfull politik för ökat bostadsbyggande.

Jens Nilsson, ordförande Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta
Publicerad på UNT.se