Burlövs Bostäder höjer hyran från 1 juni

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Burlövs Bostäder om ny hyra för 2016 är klar. Överenskommelsen innebär en höjning av hyran med 0,7 procent från den första juni.


Inför årets förhandling begärde Burlövs Bostäder att få höja hyran med 1,75 procent från den 1 februari.

 – Vi har lyckats komma överens om en uppgörelse som innebär en sänkning av Burlövs Bostäders krav med 60 procent. Det är dessutom positivt att vi lyckats senarelägga införandet av höjningen från februari till juni månad, säger Dan Knutsson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En justering av hyran på 0,7 procent innebär att en lägenhet som idag kostar 6 000 kronor i månanden blir 42 kronor dyrare efter den första juni.

För mer information kontakta:
Dan Knutsson, förhandlingsledare: 0704-71 43 13
Pernilla Berthelot, kommunikatör: 0704 71 43 03