Kommunens borgensavgift höjer hyrorna i Mariehus

Den 1 februari höjs hyrorna i kommunägda Mariehus med 0,8 procent. Det står klart efter att Hyresgästföreningen och bolaget avslutat årets hyresförhandlingar. Bolaget hade ursprungligen krävt en hyreshöjning på 1,9 procent på grund av kostnadsökningar och kommunens borgensavgift.

– Det här är en bra uppgörelse för hyresgästerna som innebär en jämförelsevis låg hyreshöjning nästa år. Bolaget kommer trots den blygsamma höjningen kunna bibehålla en bra förvaltning av lägenheterna, och det gynnar naturligtvis hyresgästerna, säger Håkan Skött, Hyresgästföreningens förhandlare.

Hyresgästföreningen är dock fortsatt starkt kritisk till kommunens höga borgensavgift. Kommunfullmäktige i Mariestad avslog i höstas ett medborgarförslag om att sänka borgensavgiften vilket innebär att avgiften fortfarande är 0,6 procent av Mariehus samlade lån. Hyresgästföreningen menar att borgensavgiften är för hög och att det finns tveksamheter i hur nivån bestämts.

– Hade avgiften varit lägre hade hyreshöjningen blivit mycket lägre. Så enkelt är det. Borgensavgiften medför högre kostnader och det är svårt för oss att neka bolaget kompensation för kostnader de själv inte styr över. Jag tror att de flesta håller med oss om det orimliga i att felaktiga politiska beslut år efter år leder till onödigt höga hyreshöjningar, avslutar Håkan Skött.

Överenskommelsen innebär att en tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 625 kronor i månaden får en hyreshöjning med 37 kronor per månad.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Skött, förhandlare
Telefon 070 – 653 98 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41