Österlenhem vill höja hyran första april

Allmännyttan i Tomelilla, Österlenhem, har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om nya hyror från den första april 2016.

Inför förhandlingen begär Österlenhem att få höja hyran med 22 kronor per kvadratmeter och år för lägenheter där uppvärmning och vatten ingår i hyran. För lägenheter med kallhyra begär de höjningar på 18 kronor per kvm/år och för kallhyror där vatten betalas av hyresgästerna själva begär Österlenhem att få höja hyran med 17 kronor per kvm/år.

− Vi kommer inför förhandlingen att begära in ett underlag från Österlenhem där de får redogöra för sina ekonomiska förutsättningar för 2016. Efter det kan vi ta ställning till om kravet på hyreshöjningar är berättigat eller inte, säger Karolina Petrovski, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

För en lägenhet på 75 kvadratmeter med varmhyra, det vill säga där uppvärmning och vatten ingår i hyran, skulle den begärda höjningen innebära att hyresgästerna får betala 138 kronor mer i månaden.

För mer information kontakta:

Karolina Petrovski, förhandlingsledare, 0725-26 43 71
Pernilla Berthelot. kommunikatör, 0704-71 43 03