Hyrorna klara för Botkyrkabyggens hyresgäster

Hyresgästföreningen region Stockholm och Botkyrkabyggen har kommit överens om hyrorna för 2016. Det blir en hyreshöjning på 1,2 procent från 1 februari. Bolaget hade yrkat på en hyreshöjning på 1,8 procent från 1 januari.

Hyreshöjningen beror dels på kostnadsökningar av de kommunala avgifterna för el, värme och vatten, dels på kostnader för ett omfattande upprustningsprogram av fastighetsbeståndet.

År 2016 är det sista året av fem för infasning av systematisk hyressättning vilket innebär att samtliga bostäder också uppnår sin målhyra den 1 februari 2016.

Enligt en tidigare överenskommelse har systematisk hyressättning även införts för parkerings- och garageplatser från den 1 januari. Höjningen av hyrorna för garage och parkeringsplatser bidrog kraftigt till att Botkyrkabyggens ursprungliga yrkande kunde sänkas till den nu överenskomna nivån.

För mer information, kontakta:

Kim Lindholm
Ordförande
Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem
tel 070-742 20 11

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84