Tanums Bostäder vill ha höjda hyror

Tanums Bostäder AB vill höja hyrorna för sina hyresgäster med 1,83 procent från och med 1 januari 2016. I ett underlag överlämnat till Hyresgästföreningen räknar bolaget med ökade kostnader för bland annat drift, men också för kommunala taxor och avgifter som i Tanum är bland de högsta i landet.

– Ett förhållandevis högt yrkande som ställer krav på Hyresgästföreningen att granska underlaget noggrant, menar Hyresgärsföreningens förhandlare Björn Karlsson som ser att det även finns förutsättningar för bolaget som bör spela in så att en eventuell hyreshöjning hamnar på en låg nivå.

– Kommunens höga avgifter på taxor måste givetvis beaktas då de fortsatt ligger bland de högsta i landet, men även den historiskt låga räntenivån måste ha en influens i sammanhanget, menar han.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 5210 kronor i månaden skulle, om bolagets krav går igenom, få en höjning med drygt 95 kronor i månaden, eller 1144 kronor på ett år.

Förhandlingarna inleds den 28 januari 2016.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Björn Karlsson, förhandlare
Telefon 010 – 45 914 29

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41