​Förvaltaren strandar förhandlingar om 2016 års hyror

Fastighets AB Förvaltaren har strandat förhandlingarna om hyrorna 2016. Ursprungligen ville bolaget ha en hyreshöjning 2,05 procent från 1 januari 2016.

Hyresgästföreningen region Stockholm har hävdat att hyrorna för 2016 inte ska höjas dels på grund av det allmänna kostnadsläget och dels på grund av Förvaltarens goda ekonomi.

Förvaltaren har nu vänt sig till Hyresmarknadskommittén och begärt att den ska medla.

För mer information, kontakta:

Anita Granqvist
Ordförande i förhandlingsdelegationen
Hyresgästföreningen Sundbyberg
070-612 78 92

Bengt Lundström
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-589 61 96