​Hyrorna 2016 och 2017 för Väsbyhem är klara

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Väsbyhem om hyrorna 2016 och 2017 är nu avslutade.

Uppgörelsen innebär att det inte blir någon hyreshöjning alls för 2016 och att hyrorna höjs med i genomsnitt 1,25 procent för 2017.

Väsbyhem hade ursprungligen yrkat på en hyreshöjning på 2 procent för 2016 och ytterligare 2 procent för 2017.

För mer information, kontakta:

Eddie Carlsson
Vice ordförande i förhandlingsdelegationen
Hyresgästföreningen Upplands Väsby
073-679 21 43

Bengt Lundström
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-589 61 96