​Tvåårsavtal om hyran för Stockholmshems hyresgäster

Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm och AB Stockholmshem träffat en överenskommelse om hyrorna för 2016 och för 2017. Hyran höjs med 0,68 procent från 1 januari 2016, och med ytterligare 0,68 procent från 1 januari 2017.

Ursprungligen hade Stockholmshem begärt en hyreshöjning om 2,3 procent från 1 januari 2016.

För en lägenhet på tre rum och kök, på 78 kvadratmeter, innebär hyreshöjningen cirka 50 kronor i månaden för varje år.

Bolaget ville inledningsvis inte redovisa vilka ekonomiska skäl det fanns för en höjning. Detta har Hyresgästföreningen inte accepterat, utan har ställt krav på en ekonomisk redovisning. När denna redovisning presenterades i början på december kunde en överenskommelse träffas.

– Vi anser att det är bra med ett avtal för två år eftersom det ger de boende ökade möjligheter att planera sin ekonomi på längre sikt. Samtidigt ger ett tvåårsavtal parterna mer tid att förhandla om boinflytande, hyror och andra hyresvillkor för de kommande årens många upprustningar och nyproduktion, säger Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
010-459 19 26

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84