Låg höjning nästa år hos Eksta

Ytterligare en överenskommelse om nästa års hyra är klar i västra Sverige. Den gäller kommunägda Eksta i Kungsbacka där hyran höjs med i genomsnitt 0,5 procent från årsskiftet.

Det innebär att en lägenhet som i dag har en hyra på 6 000 kronor blir 30 kronor dyrare per månad.

Ekstas ursprungliga krav var höjningar på 1,44 procent. Ett krav som Hyresgästföreningen avfärdade bland annat med hänvisning till rekordlåg ränta och obefintlig inflation. I stället ville föreningen se oförändrade hyror 2016.

- Med tanke på bolagets krav tycker jag att uppgörelsen visar att Eksta tagit intryck av våra argument och visat återhållsamhet, säger Göran Moberg, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Drygt 400 av de omkring 2 700 hushåll som hyr hos Eksta får ingen hyreshöjning överhuvudtaget nästa år. Det gäller framförallt hyresgäster som bor i bolagets nyproduktion och som har individuell mätning och debitering av kall- och varmvatten.

Sedan tidigare finns också en överenskommelse om nya hyror hos Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder SGS. Även här blir höjningen 0,5 procent från årsskiftet och innebär att en studentlägenhet med en hyra på 4 000 kronor blir 20 kronor dyrare per månad.


Vill du veta mer om uppgörelsen med Eksta välkommen att kontakta:

Göran Moberg 010- 459 24 43 eller 0708-11 39 32