Burlövs Bostäder vill höja hyran

Burlövs Bostäder har begärt förhandlingar om nästa års hyror. Bolaget begär att få genomföra höjningar på 1,75 procent från den 1 februari 2016.

– Inledningsvis kommer vi gå igenom underlaget vi fått av Burlövs Bostäder där de redogör för sina ekonomiska förutsättningar för nästa år. Därefter kan vi ta ställning till om kravet på hyreshöjningar är berättigat eller inte, säger Daniela Bendzovska, biträdande förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information kontakta:
Daniela Bendzovska, biträdande förhandlingsledare, 0704-71 43 22
Anna Eriksson, kommunikatör, 0704-71 43 33