LysekilsBostäder höjer hyran

Hyresgästerna hos det kommunala bostadsbolaget LysekilsBostäder AB får höjda hyror med 0,57 procent från och med den 1 januari 2016. Bolaget ville inför förhandlingen höja hyran med 1,82 procent. Efter att ha gått igenom bolagets underlag och diskuterat kommande underhållsbehov kunde parterna till slut enas om en uppgörelse.

LysekilsBostäder hänvisade bland annat till ökade kostnader för kommunala taxor och avgifter men även till ett ökat underhållsbehov. För Hyresgästföreningen har det varit viktigt att underhållet verkligen kommer de boende till del.

– Vi är nöjda då vi lyckades med att kraftigt reducera bolagets ursprungliga krav och ser samtidigt att det finns utrymme för ökat underhåll till gagn för hyresgästerna, säger Björn Karlsson, förhandlare hos Hyresgästföreningen.

För den som bor i en tvårummare på 60 kvadrat och idag har en hyra på 4942 kronor i månaden innebär uppgörelsen en hyreshöjning med 28 kronor i månaden


För ytterligare upplysningar kontakta:

Björn Karlsson, förhandlare
Telefon 010 – 45 914 29

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41