Inbjudan: Hyresgästföreningen lämnar över 2377 namnunderskrifter till Örebro kommun

Idag kl 08:45 i rådhuset kommer Hyresgästföreningen Örebro lämna över 2377 namnunderskrifter mot Örebro kommuns värdeöverföring från ÖBO.

Hyresgästföreningen har under hösten påbörjat en namninsamling mot Örebro kommuns värdeöverföring från ÖBO och inför jul vill föreningen passa på att uppvakta politikerna.