Klart med nya hyror i AB Bostäder

Hyresgästföreningen har enats med AB Bostäder i Borås om hyrorna för nästa år. Från och med den 1 januari 2016 höjs hyrorna med 0,59 procent. Bolaget hade yrkat på 1,59 procent.

– Vårt mål innan förhandlingen började var att en eventuell hyreshöjning skulle bli blygsam. Det målet är uppnått. Vi sänkte kravet med en procentenhet och sparade därmed ungefär 50 kronor per månad åt en hyresgäst som hyr en tvårummare. Vi är också glada över att vi kunde nå en uppgörelse lokalt med bolaget och slippa medling, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Hyreshöjningen på 0,59 procent kommer att vara differentierad. Vissa lägenheter får oförändrad hyra och övriga får en höjning på mellan 28 till 54 kronor per månad.

Innan förhandlingen började var avsikten att de 911 lägenheter som ska övertas av Victoria Park skulle förhandlas med den nya ägaren. Så blev det inte, utan de lägenheterna finns med i den nya överenskommelsen och följer samma differentiering.

Enligt Hyresgästföreningen var dyrare kommunala taxor en stor anledning till bolagets vilja att höja hyran.

– Under en hyresförhandling är det svårt att neka bolaget kompensation för kostnadsökningar det inte själv kan kontrollera. Det är därför det är så viktigt att påverka kommunala beslutsfattare så att taxor och avgifter hålls på en rimlig nivå, menar Ann-Christin Josefsson.

För en hyresgäst som hyr en tvårummare på 60 kvadratmeter, och idag har en hyra på 4 865 kronor i månaden, får sin hyra höjd med 29 kronor i månaden från 1 januari.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare
Telefon 070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41