Vellingebostäder höjer hyran med 0,8 procent

Årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Vellingebostäder är klara. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 0,8 procent från den 1 januari 2016.

Inför årets förhandling begärde Vellingebostäder att få höja hyran med 2,5 procent från årsskiftet.

− Vi lyckades pressa ner Vellingebostäders krav till mindre än en tredjedel. Jag tycker att resultatet är rimligt med tanke på att kostnadsutvecklingen inom fastighetsbranschen under flera år har varit högre än konsumentprisindex, säger Mikael Grönvall, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Höjningen som genomförs från årsskiftet innebär att en hyra som idag kostar 6 000 kronor i månaden blir 48 kronor dyrare.


För mer information kontakta:
Mikael Grönvall, förhandlingsledare, 010-459 23 20
Lars Persson, biträdande förhandlingsledare, 010-459 23 48
Anna Eriksson, kommunikatör, 010-459 23 15