​​Strandade hyresförhandlingar för närmare 1000 lägenheter i norra Skåne

Hyresförhandlingarna för 952 lägenheter i Norra Skåne har strandat. Fastighetsägarna i de berörda fastigheterna har anlitat Kanslihuset AB som ombud. Strandningen omfattar fastigheter i Eslöv, Hässleholm, Helsingborg, Hörby, Höganäs, Kävlinge och Kristianstad.

- Hyresgästföreningen uppfattar Kanslihusets agerande som aggressivt. Det bryter även mot en lång tradition av att hyror ska sättas i förhandling. Vi undrar också om de fastighetsägare som valt att engagera Kanslihuset som ombud verkligen är medvetna om den oro och olust detta kommer skapa hos deras kunder och hyresgäster, säger Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

När cirka två tredjedelar av alla lägenheter i Norra Skåne – även i de berörda kommunerna – är färdigförhandlade med andra fastighetsägare har hyran höjts med i genomsnitt 0,25 procent.

- Kanslihuset vill höja hyran med mer än fyra gånger så mycket, säger Agertoft.

Risken är nu uppenbar att hyresgästerna i de berörda fastigheterna kommer att få avier med en ny och högre hyra. Hyresgästföreningen uppmanar alla hyresgäster i dessa fastigheter att fortsätta att betala den gamla hyran.

- Vi anser att Kanslihuset genom sitt agerande starkt skadat sitt förtroende, säger Evalena Agertoft.

För mer information kontakta:
Evalena Agertoft, Förhandlingschef Hyresgästföreningen Region norra Skåne, tel: 0705-78 65 88

Peter Olsén, Förhandlare Hyresgästföreningen Region norra Skåne, tel: 010-459 17 38