Hyresgästföreningen och Hallstahem överens – 0,55 % för 2016

Hyresgästföreningen och Hallstahem har efter en konstruktiv och bra förhandlingsgenomgång kommit överens om 2016 års hyreshöjning. När förhandlingsomgången påbörjades yrkade Hallstahem på 1,98 %. Enligt Hyresgästföreningens analys av läget kunde hyran förhandlas ner till en rimlig nivå.

- Vi är glada att Hallstahem lyssnade till våra argument. 0,55 % är en vettig överenskommelse med tanke på taxeökningar och löneförändringar. Vissa kostnader kan vi inte påverka i det här läget, förklarar Linn Wegemo, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

Även om hyresförhandlingarna har gått bra vill Hyresgästföreningen ändå passa på att rikta kritik mot Hallstahammars kommunledning. Genom vinstkrav och borgensavgifter plockar kommunen ut pengar ur bolaget som annars skulle kunna falla hyresgästerna till dels.

- Det är helt orimligt att Hallstahems hyresgäster ska betala mer till den kommunala verksamheten än andra hyresgäster, villaägare och bostadsrättsinnehavare. Sedan tidigare är hyresgästen den som har lägst disponibel inkomst när boendet är betalt. Att kommunen plockar dem på ännu mer pengar är inget annat än ren dubbelbeskattning, något som Hallstahammars politiker borde sluta med, menar Linn Wegemo. 

Den nya hyran gäller från första januari 2016.

För mer information kontakta:
Linn Wegemo
Telefon: 010 – 459 13 42

E-post: linn.wegemo@hyresgastforeningen.se