​Vara Bostäder vill höja hyran

Vara Bostäder, det kommunala bostadsbolaget i Vara, vill höja hyrorna nästa år med 2,6 procent. Det framgår av det yrkande som inkommit till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ökade kostnader för fjärrvärme, löner samt kostnader för förbättringar av fastigheterna och underhåll.

– Bolagets krav framstår som högt givet de gynnsamma förutsättningarna i svensk ekonomi. Nu återstår att gå igenom bolagets underlag och räkenskaper och se om yrkandet har någon relevans i 2016 års hyresförhandlingar, säger Carl-Johan Öjeke, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Förhandlingarna med Vara Bostäder påbörjas den 7 januari och bolaget vill höja hyran från och med den 1 januari 2016. Men det tror Carl-Johan Öjeke kan vara svårt att få igenom.

– Då bolaget påkallat om förhandling samt skickat relevanta underlag till oss oerhört sent, så ser jag det svårt att finna en uppgörelse gällande från 1 januari 2016, avslutar han.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 690 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning på 122 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Carl-Johan Öjeke, förhandlare

Telefon 072 – 571 93 76

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722 – 11 65 41