En ny hyra ​och ett nytt boinflytandeavtal för de boende hos säterbostäder.

Hyresgästerna hos Säterbostäder kommer få en hyreshöjning på 0,5 % och mer att säga till om i framtiden i och med ett nytt boinflytandeavtal. Hyresgästföreningen är nöjd med den låga hyreshöjningen och välkomnar det nya avtalet.

Hyresgästföreningen och Säterbostäder har i årets hyresförhandlingar enats om en hyreshöjning för 2016. Överenskommelsen innebär en höjning av Säterbostäders hyror med 0,5 %, höjningen motsvarande 27 kronor för en hyresrätt på 70 kvm.

-Vi är nöjd med förhandlingen och det är bra att Säterbostäder har tagit fram en underhållsplan för de kommande fyra åren, det skapar en trygghet för hyresgästerna. Både vi och bolaget delar bilden av behovet på underhållssatsningar, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen och Säterbostäder har också enats om ett nytt boinflytandeavtal. Boinflytandeavtalet innebär att hyresgästerna nu får möjligheten att vara delaktiga i Säterbostäders förvaltning av sina fastigheter. Hyresgästföreningen välkomnar det nya avtalet.

-Vi är glada att vårt samarbete med Säterbostäder blir ännu djupare. Ett engagemang i det egna boendet ger en ökad gemenskap och ett ökat ansvarstagande bland hyresgäster. Möjligheten att påverka sitt boende leder också till nöjda hyresgäster, säger John Oknelid.

Kontaktperson

John Oknelid
Förhandlare
070-2794047