Simrishamnsbostäder höjer hyran med 0,83 procent

Årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Simrishamnsbostäder är klara. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 0,83 procent från den 1 januari 2016.

Simrishamnsbostäders ursprungliga krav var 1,9 procent.

− Vi är nöjda med att ha lyckats förhandla ner kravet till under hälften, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Orsaker till hyreshöjningen är bland annat avskrivningar och ökade kostnader för underhåll och drift. Överenskommelsen innebär också att 0.05 procent av hyresintäkterna ska avsättas till boendeinflytande.

− Det är positivt att vi fått till en överenskommelse om fritidsmedel och boendeinflytande som ska främja trivseln, tryggheten och integrationen i Simrishamnsbostäders bostadsområden, säger Thomas Lindgren.

Höjningen som genomförs från årsskiftet innebär att en hyra som idag kostar 6 000 kronor i månaden blir 50 kronor dyrare.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare: 0704-71 43 21
Anna Eriksson, kommunikatör: 0704-71 43 43