AF Bostäder höjer hyran med 1,8 procent

Årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och AF Bostäder är klara. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 1,8 procent från den 1 januari 2016.

Inför årets förhandling begärde AF Bostäder att få höja hyran med 2,3 procent från årsskiftet.

− AF Bostäder har ett stort behov av yttre och inre underhåll bland sina fastigheter den närmaste framtiden. Som stiftelse har de skyldighet att låta all vinst gå tillbaka in i bolaget. Resultatet är rimligt med tanke på att kostnadsutvecklingen inom fastighetsbranschen under flera år har varit högre än konsumentprisindex. Dessutom har AF Bostäder en relativt stor nyproduktion av hyresrätter den närmaste framtiden, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Höjningen som genomförs från årsskiftet innebär att en hyra som idag kostar 4 000 kronor i månaden blir 72 kronor dyrare.

För mer information kontakta:
Petter Ek, förhandlingsledare: 010-459 23 12
Mikael Grönvall, biträdande förhandlingsledare, 010-459 23 20
Anna Eriksson, kommunikatör: 010-459 23 15