0,4% i höjning för hyresgästerna i Mora

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Morastrand är avslutad och resultatet är en snitthyreshöjning på 0,4%. Initialt begärde Morastrand en hyreshöjning på 1% något som Hyresgästföreningen förhandlade ned med hänvisning till det rådande ekonomiska läget. Sett för den enskilde hyresgästen innebär förhandlingen en hyreshöjning på mellan 0 till 80 kronor i månaden.

- Vi är nöjda med resultatet i årets förhandling och tycker det är en balanserad överenskommelse som är bra för hyresgästerna. Morastrand står inför utmaningar och men med det gynnsamma ekonomiska läget så var det orimligt med en högre höjning, säger Jan Dahlquist förhandlare Hyresgästföreningen

Morastrand har sedan flera år tillbaka en ansträngd ekonomi till följd av bolagets höga räntekostnader. Trots det ålägger Mora kommun Morastrand med en extraavgift på bolagets lån, en så kallad borgensavgift. Inför årets hyresförhandling har Hyresgästföreningen valt att påverka Mora kommuns politiker i ett steg för att få kommunen att avskaffa borgensavgiften.

- Vi vill synliggöra vad kommunens beslut innebär för hyresgästerna. I en kommunalbudget finns bara siffror men i verkligheten kan en borgensavgift i förläggningen vara avgörande om en hyresgäst kan bo kvar eller inte. Politikerna måste förstå vilket ansvar de bär, säger Katharina Sjöström ordförande Hyresgästföreningen Siljansbygden

Kontaktperson
Jan Dahlquist
Förhandlare
070-6339052