Hyreshöjningen i Säfflebostäder är klar

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Säfflebostäder AB är klara. Hyran höjs med 0,7 procent från och med 1 januari 2016. Det innebär 6 kr/kvm och för en lägenhet med en hyra på 5000 kr blir det en höjning med 35 kr.

– Hyreshöjningen kan motiveras med att beståndet i Säffle är äldre än i angränsande kommuner. Det innebär att vi har stora underhållsbehov i Säffle, säger Magnus Dömstedt, ordförande i förhandlingsdelegationen i Säffle.

För hus som i större utsträckning är byggda på -50 och -60-talet innebär det att underhållsbehoven också är större än i kommuner där större andel av fastigheter är byggda under miljonprogramsåren mellan 1965-75.

– Hyreshöjningen innebär att Säfflebostäder får en ökning av inkomsterna med en halv miljon. Allting av det går till att förstärka och förbättra underhållet och det tror vi behövs i det här skedet, fortsätter Magnus Dömstedt.

Generellt sett är förutsättningarna gynnsamma för Sveriges bostadsbolag vilket ska ge mycket låga hyreshöjningar i år. Hyreshöjningen i Säffle ligger i det övre spannet men kan motiveras med att underhållsbehoven är större än i jämförbara kommuner.

För mer information:

Magnus Dömstedt 072 - 357 30 93

Ordförande förhandlingsdelegationen

Ida Kasselstrand 010 - 459 13 36

Förhandlare