Ystadbostäder höjer hyran med 0,65 procent

Årets hyresförhandling mellan Hyresgästföreningen och Ystadbostäder är klar. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 0,65 procent från den första januari 2016.

Inför årets förhandling begärde Ystadbostäder att få höja hyran med 3,1 procent från årsskiftet.

− Efter att vi gått igenom det ekonomiska underlaget gjorde vi bedömningen att deras yrkande var alldeles för högt. Vi lyckades pressa ner deras krav på hyreshöjning till mindre än en tredjedel och jag tycker att resultatet är rimligt om man ser deras ekonomiska förutsättningar, säger Dan Knutsson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Höjningen som genomförs från årsskiftet innebär att en hyra som idag kostar 6 000 kronor i månaden blir 39 kronor dyrare. Bakom årets höjning ligger framför allt ett stort underhållsbehov och att Ystadbostäder har flera fastigheter med högt kulturhistoriskt värde som är särskilt kostsamma att underhålla och renovera.

För mer information kontakta:
Dan Knutsson, förhandlingsledare: 010-459 10 40
Pernilla Berthelot, kommunikatör: 010-459 23 06