Vårgårda Bostäder vill höja hyran

Kommunägda Vårgårda Bostäder vill höja hyrorna nästa år med 2,4 procent. Det framgår av det yrkande som inkommit till Hyresgästföreningen. Bolaget hänvisar till ett ackumulerat underhållsbehov och att kostnader för taxor har ökat.

– Bolagets krav framstår som otroligt högt givet de gynnsamma förutsättningarna i svensk ekonomi. I det underlag vi fått från bolaget har vi svårt att se att de påstådda kostnadsökningarna motiverar en så pass hög hyreshöjning, säger Carl-Johan Öjeke, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 540 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning på 109 kronor i månaden.

Förhandlingen påbörjas den 9 december och bolaget vill höja hyran från och med den 1 januari 2016.

– På grund av brister i det underlag vi fått, och att det kommit in sent, kan det dock bli svårt att nå en uppgörelse innan den 1 januari, avslutar Carl-Johan Öjeke.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Carl-Johan Öjeke, förhandlare
Telefon 072 – 571 93 76

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41