​​Sanhultsbostäder vill ha höjda hyror

Sanhultsbostäder AB vill höja hyran för sina hyresgäster med 1,5 procent från den 1 januari 2016 och hänvisar i sitt yrkande till allmänna kostnadsökningar. Hyresgästföreningen menar att det råder goda tider för bolagen med rekordlåga räntor, god avkastning och stora vinster och att det därför finns förutsättningar för låga eller inga hyreshöjningar.

– Att det är lönsamt att äga och förvalta fastigheter är ett faktum. Hyresvärdar har goda tider och vi uppmanar AB Sandhultsbostäder att ta sitt ansvar så det gode ekonomiska läget även kommer hyresgästerna till del. Vi kommer nu att närmare analysera företagets ekonomi. Vår utgångspunkt i förhandlingarna är att se vilka kostnader som har ökat jämfört med 2014 och 2015 och förhandla utifrån det, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

Hyresgästföreningen förhandlar hyran för alla hyresgäster, även de som inte är medlemmar. Förhandlaren tar upp frågor som rör alla hyresgäster i fastigheten, som till exempel standard, fastighetsskötsel och tvättstugan. De hyresgäster som har information eller synpunkter som kan vara viktiga för förhandlingen med Sanhultsbostäder AB kan kontakta Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson.

En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 5 121 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning med drygt 77 kronor i månaden.

Förhandlingen påbörjas den 11 december.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Christin Josefsson, förhandlare

Telefon 070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722 – 11 65 41