Så hårt slår höga taxor i Vingåker och Gnesta

I Vingåker har man en av länets högsta taxor. Taxorna för en trea på 70 kvm är närmare 7.000 kronor högre om året jämfört med Oxelösund kommun där taxorna är lägst. I Vingåker är också snittinkomsterna bland hyresgäster lägst i länet. De höga taxorna får därmed en ännu hårdare effekt för hushållens disponibla inkomst.

Årets Nils Holgersson-rapport visar på att skillnaderna i taxor och avgifter mellan kommunerna är väldigt stora. Om man också jämför Nils Holgersson med statistik om snittinkomster från SCB framträder en dyster läsning.

– Vingåker som har länets lägsta snittinkomster har också bland de högsta taxorna och avgifterna. Eftersom skillnaderna är stora, både i inkomster och taxor, drabbar detta naturligtvis hushållen väldigt negativt, säger Jennie Wiederholm, gruppchef på Hyresgästföreningen.

– När man ser över flera län är det här ett mönster som återkommer. Taxorna och avgifterna är högre i kommuner med mer glesbygdsbetoning som oftare har svag ekonomi. Vi ser att ekonomiskt utsatta grupper som bor i ekonomiskt svaga kommuner får det allt sämre. Det här är ett samhällsproblem som behöver tas på allvar, säger Jennie Wiederholm.

Gnesta är den kommun som har högst taxor i länet. I Gnesta är snittinkomsterna högre än i Vingåker men jämfört med Oxelösund som har lägst taxor är skillnaden 100 kr/kvm och år. Det här blir mycket pengar på ett år, pengar som kan betyda stor skillnad i vardagen. Till exempel skulle en familj med 2 barn kunna få årskort på Parken Zoo i Eskilstuna eller en semestervecka på Mallorca. För många familjer kan det vara skillnaden mellan semester eller inte.

För mer information:

http://hurvibor.se/lanssidor/sodermanland/bostader/taxor-och-avgifter/

http://hurvibor.se/lanssidor/sodermanland/hur-vi-lever/barnfamiljer/

http://www.nilsholgersson.nu/

Jennie Wiederholm 070 – 310 83 95

Gruppchef Hyresgästföreningen Region Mitt