Stora skillnader på taxor och avgifter i Göteborgsregionen

Det är inte bara en havsfjord som skiljer Tjörn från Stenungsund. Prisskillnaderna för vad en hyresgäst betalar för värme, el, sophantering och vatten/avlopp skiljer sig stort mellan de två grannkommunerna.

På Tjörn betalar en hyresgäst som bor i trerumslägenhet på 67 kvadratmeter 373 kronor per kvadratmeter och år. Det innebär en månadskostnad på drygt 2 000 kronor.

I Stenungsund på andra sidan Tjörnbron betalar en hyresgäst i en lägenhet av samma storlek 281 kronor per kvadratmeter och år. Det blir drygt 1 500 kronor i månaden, alltså närmare 500 kronor lägre än på Tjörn. På ett år blir prisskillnaden mellan kommunerna omkring 6 000 kronor.

Det framgår av årets Nils Holgersson-undersökning som i dag redovisar sin slutrapport över årets taxor och avgifter.

  • Till viss del finns det naturliga förklaringar, som geografiska förhållanden, till att taxorna är olika höga i olika kommuner, säger Thomas Martinsson, bostadspolitiskt sakkunnig hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.
  • Men det är naturligtvis orimligt att skillnaden mellan två grannkommuner är så här stor. Taxor och avgifter utgör närmare en tredjedel av hyran och det vilar ett stort ansvar på kommunpolitikerna att göra allt de kan för att hålla taxorna nere.

I år är det tjugonde gången Nils Holgersson-undersökningen genomförs. I undersökningen ”flyttas” ett flerbostadshus runt mellan samtliga landets kommuner och taxor och avgifter jämförs.

Bakom Nils Holgersson-undersökningen står Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Du hittar hela rapporten på www.nilsholgersson.nu

Vill du veta mer välkommen att kontakta:

Thomas Martinsson 0725-41 22 72

Kostnader för värme, vatten/avlopp, sophämtning och el i de 13 kommuner som geografiskt ingår i Hyresgästföreningens västsvenska region.

KommunKostnad kronor per kvadratmeter och årMånadskostnad i lägenhet 67 kvm
Tjörn373, 22 084
Öckerö349,91 964
Orust336, 61 879
Lerum328,61 835
Härryda328,11 832
Kungälv315,51 762
Kungsbacka313,91 752
Ale310,41 733
Varberg291,81 629
Partille287,91 607
Göteborg283,01 580
Mölndal282,51 578
Stenungsund281,51 572

Källa: Nils Holgersson 2015