Höjda taxor i Skövde oroar hyresgäster

Årets Nils Holgersson-undersökning visar att Skövde inte längre är den andra billigaste kommunen i Sverige vad gäller taxor och avgifter. Kommunen tappar fem placeringar och är nu sjunde billigast.

– Att Skövde nu tappar mark är oroväckande. Vi har tidigare gett kommunen beröm för sina låga taxor och med all rätt: de har varit andra billigast under ett antal år. Ökningen är något vi får bevaka framöver, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Slutrapporten är en sammanvägning av taxorna för VA, fjärrvärme, sophämtning och elnät.

Slutrapporten visar att det är VA-taxan i Skövde som ökar kraftigt och utgör den enskilt största anledningen till att kommunen nu blir dyrare att bo i. Sedan 2012 har VA-taxan ökat med över 60 procent.

– Taxor påverkar både villaägare och hyresgäster så det finns all anledning för kommunerna att jobba för låga taxor. Skövdes taxehöjningar får inte bli någon vana, avslutar Lennart Derehag.

Hyresgästföreningen menar att både kommunala och privata leverantörer måste vara återhållsamma med taxehöjningar, eftersom taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av en normal lägenhetshyra.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Lennart Derehag, ordförande
Telefon 070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41