Tanum har landets dyraste taxor

Tanums kommun har Sveriges dyraste taxor. Det visar Nils Holgersson-undersökningens slutrapport. Munkedals kommun är tredje dyrast även i år.

– Det här är naturligtvis väldigt dåliga nyheter för invånarna i Tanum. Jag konstaterar att Bohuslän nu har den tveksamma äran att ha en guld- och bronsmedaljör i SM i taxehöjning, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Slutrapporten är en sammanvägning av taxorna för VA, fjärrvärme, sophämtning och elnät. Taxorna i Tanum har totalt sett ökat med 1,4 procent från 404,50 till 410,31 kronor per kvadratmeter. Den största delen av kostnaden står fjärrvärmen för (196,17 kr/kvm).

Det är tredje året i rad som både Tanum och Munkedal står på ”prispallen”. Värst utveckling har Tanum haft. 2011 låg kommunen inte ens bland de tio sämsta. De följande fyra åren har man varit Sverigevärst två gånger.

– Det är lätt att bli uppgiven när dessa två kommuner år efter år hamnar bland de dyraste. Det höga prisläget påverkar såväl villaägare som hyresgäster. Vi uppmanar nu leverantörerna att sansa sig med fortsatta höjningar. Det får vara nog nu, avslutar Lennart Derehag.

Hyresgästföreningen menar att både kommunala och privata leverantörer måste vara återhållsamma med taxehöjningar, eftersom taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av en normal lägenhetshyra.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Lennart Derehag, ordförande
Telefon 070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41