​Knivstas avgiftshöjningar bland de högsta i landet

Priserna för el, värme, avfall och vatten i Uppsala län har höjts med i snitt 70 procent på 20 år. Samtidigt har övriga priser i samhället ökat med endast 22 procent. Och skillnaden mellan kommunerna är dessutom stora. Tierp har den lägsta ökningen på 40 procent, medan Knivsta har en höjning på hela 106 procent.

Uppsala läns prisutveckling för el, värme, avfall och vatten varit drygt 200 procent högre än KPI de senaste 20 åren. I Knivsta har höjningen varit störst. Där har kommunen höjt taxor och avgifter med 106% på tjugo år, vilket innebär en genomsnittlig månadskostnad på 1 874 kr för en vanlig trerumslägenhet.

- Det är en dramatisk ökning som driver på hyreshöjningar och i slutändan drabbar hyresgästerna, förklarar Jens Nilsson, ordförande för Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet 2015
1. Älvkarleby 1 896 kr
2. Knivsta 1 874 kr
3. Håbo 1870 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet 2015
1. Uppsala 1 673kr
2. Enköping 1 708kr
3. Tierp 1 805kr

Kommuner med högst prisutveckling i Uppsala län 1996-2015
1.Knivsta 106 procent
2.Uppsala 84 procent
3.Enköping 80 procent

Kommuner med lägst prisutveckling i Uppsala län 1996-2015
1.Tierp 40 procent
2.Håbo 57 procent
3.Älvkarleby 61 procent

Fakta om rapporten: I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu