​Sandviken har höjt taxorna mest i länet

Priserna för el, värme, avfall och vatten i Gävleborg län har höjts med i snitt 65 procent på 20 år. Samtidigt har övriga priser i samhället ökat med endast 22 procent. Sandviken har haft den högsta höjningen i länet, totalt 90%.

- Det är en dramatisk ökning som driver på hyreshöjningar och drabbar hyresgästerna, förklarar Elisabeth Åslund, ordförande för Hyresgästföreningen Sandviken.

Gävleborgs läns prisutveckling för el, värme, avfall och vatten varit knappt 200 procent högre än KPI de senaste 20 åren. Det visar årets Nils Holgerssonrapport, som nu har kartlagt taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner i 20 år.

Mellan 2014 och 2015 har kostnaderna för el, värme, avfall och vatten i Gävleborgs län dock varit i stort sett oförändrade (- 0,2 procent), samtidigt som KPI legat kring noll (-0,2 procent).

Men det skiljer sig mycket mellan kommunerna. För en vanlig trerumslägenhet i Nordanstig motsvarar kostnaden 2 056 kronor per månad, medan kostnaden i länets billigaste kommun, Gävle, är 1 536 kronor, en skillnad på 34 procent eller 6 240 kronor per år.

– Det är orimligt att kostnaden är upp till 6 240 kronor högre per år beroende på vilken kommun i Gävleborgs län lägenheten ligger i, säger Johan Lindahl, utredare på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet 2015
1. Nordanstig 2 055 kr
2. Ockelby 2 050 kr
3.Hofors 1 941 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet 2015
1. Gävle 1 536 kr
2.Söderhamn 1 592 kr
3. Ljusdal 1 632 kr

Kommuner med högst prisutveckling i Gävleborgs län 1996-2015
1.Sandviken 90 procent
2.Nordanstig 86 procent
3.Ockelbo 77 procent

Kommuner med lägst prisutveckling i Gävleborgs län 1996-2015
1.Gävle 43 procent
2.Ovanåker 51 procent
3.Ljusdal 52 procent

Fakta om rapporten: I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

Kontaktpersoner
Elisabeth Åslund, ordförande, 073 – 587 92 45
Johan Lindahl, utredare, 072 – 712 51 29