Västerås har höjt taxorna mest – ändå billigast i länet

Priserna för el, värme, avfall och vatten i Västmanlands län har höjts med i snitt 60 procent på 20 år. Samtidigt har övriga priser i samhället ökat med endast 22 procent. Västerås har höjt taxorna mest i hela landet, totalt 114 procent. Trots de stora höjningarna är Västerås billigast i länet.

Västmanlands läns prisutveckling för el, värme, avfall och vatten varit drygt 170 procent högre än KPI de senaste 20 åren. Det visar årets Nils Holgerssonrapport, som nu har kartlagt taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner i 20 år.

- Det har varit en dramatisk prisutveckling som i slutändan drabbar hushållen, säger Tomas Östling, ordförande för Hyresgästföreningen Västerås.

Mellan 2014 och 2015 har kostnaderna för el, värme, avfall och vatten i Västmanlands län dock varit oförändrade, samtidigt som KPI legat kring noll (-0,2 procent). Men det skiljer sig fortfarande mycket mellan kommunerna.

För en vanlig trerumslägenhet i Norberg motsvarar kostnaden 2 000 kronor per månad, medan kostnaden i länets billigaste kommun, Västerås, är 1 433 kronor, en skillnad på knappt 40 procent eller 6 812 kronor per år.

– Det är orimligt att kostnaden är upp till 6 812 kronor högre per år beroende på vilken kommun i Västmanlands län lägenheten ligger i, säger Johan Lindahl, utredare på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet 2015
1.Norberg 2 000 kr
2.Skinskatteberg 1 988 kr
3.Surahammar 1 830 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet 2015
1. Västerås 1 433 kr
2. Köping 1 459 kr
3. Hallstahammar 1 542 kr

Fakta om rapporten: I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten: Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

Kontaktpersoner
Tomas Östling, ordförande, 070 - 578 00 41
Johan Lindahl, utredare, 072-712 51 29