Grums Hyresbostäder tar stort ansvar i årets hyresförhandlingar

Hyresförhandlingarna med kommunala bostadsbolaget i Grums är klara. I snitt kommer hyran att höjas med 0,3 procent. Det motsvarar 3 kr/kvm. För en lägenhet med en hyra på 5000 kr innebär det en hyreshöjning på 15 kr i månaden. Trots den relativt låga hyreshöjningen kommer mer resurser och kraft att läggas på underhållet nästa år.

– Vi har kommit fram till en uppgörelse som är bra för hyresgästerna. Vi har haft ett gott samtalsklimat med bolaget och även om utmaningarna är stora känns det bra inför framtiden. Höjningen blir inte hög men hyresgästerna i Grums kan ändå räkna med att få bättre underhåll, säger Lena Wielbass Aldén, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Grums Hyresbostäder har en stor utmaning med underhållet kommande år. Bolaget tar utmaningen på allvar och både under 2016 och 2017 kommer mer resurser att tillföras underhållet. Det kommer att behövas. Behoven är stora i hela beståndet.

– Utmaningarna är stora men vi ser också att man tar det på allvar. Under 2016 kommer tre miljoner att skjutas till för att förbättra underhållet och 2017 har vi villkorat underhållet med ytterligare en miljon. Det känns skönt att bolaget tar stort ansvar. Det är viktigt för hyresgästerna, säger Ida Kasselstrand, förhandlingsledare.

För mer information:

Kontaktuppgifter

Ida Kasselstrand 010 - 459 13 36

Förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt