Ingen hyreshöjning i Gagnef.

Det blir ingen hyreshöjning i Gagnef i år. Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingen men är kritiska till hur Gagnef kommun förvaltar sitt bostadsbolag som riskerar att gå i konkurs om det inte sker en förändring.

Hyresgästföreningen och Gagnefbostäder har kommit överens och det blir ingen hyreshöjning för hyresgästerna. Hyresgästföreningen är nöjda med resultatet och tycker Gagnefbostäder tar ett stort ansvar för hyresgästerna trots bolagets ekonomiska situation. Gagnefbostäders ekonomi har försämrats kraftigt de senaste åren. Bolagets långa skulder har skjutit i höjden till näst intill ohanterliga nivåer som en följd av att Gagnef kommun tvingat Gagnefsbostäder att bygga nya bostäder.

-Det är positivt att se hur den nya ledningen i Gagnefbostäder agerar. Trots utmaningar så väljer Gagnefsbostäder att ta ansvar för hyresgästerna. Hyresgästföreningen, som i grunden vill se mer byggande, anser att Gagnefsbostäder har gjort rätt som stoppat den sista etappen av nyproduktion, då ekonomin i bolaget inte klarar av det, säger John Oknelid

-Till följd av sin höga belåning gör att Gagnefbostäder är otroligt räntekänsliga. Om bolagets ränta skulle höjas med 1 % skulle det innebära en kostnadsökning på ca 2 000 000 kronor. Det skulle motsvara en hyreshöjning på 9,5 % och det är helt orimligt, säger John Oknelid förhandlare Hyresgästföreningen

Gagnefbostäder står inför stora ekonomiska utmaningar. Idag använder sig Gagnefbostäder av flera kommunala tjänster, bland annat för administration och fastighetskötsel samt att de har sina lån placerade hos kommunen. Inför 2015 valde Gagnef kommun att höja avgifterna på sina tjänster och sin riskpremie för lån. För Gagnefbostäder, som redan har den högsta skuldsättningen i hela Dalarna, motsvarar kommunens avgiftshöjningar en kostnadsökning på drygt 2,5 miljoner kronor.

-Jag upplever att många politiker inte har förstått vilken situation bolaget befinner sig i när de beslutar sig för att höja avgifter, höja riskpremie för bolagets lån samt trycker på för mer bostadsbyggande som skulle öka skulderna ännu mer. Det är politikernas beslut som satt Gagnefbostäder i den kritiska ekonomiska situationen som bolaget befinner sig i idag och de senaste besluten gör det inte direkt lättare för bolaget. säger John Oknelid.

-Kommunen måste tillsammans med Gagnefbostäder presentera en plan för hur situationen ska lösas. Hyresgästföreningen och hyresgästerna är inte bereda att skjuta till mer pengar till bolaget förrän kommunen börjar ta ett ansvar för Gagnefbostäder. Allt annat vore att kasta pengar i ett svart hål, säger John Oknelid.

Kontaktperson

John Oknelid
Förhandlare
070-2794047